Mors [L1]

Leave a comment
L1

[ L1 ]. Mors / Morse  ||  Emre Güngör, Beste Kıvrak.

Ekip tarafından hareketin zaman, mekan ve ses ile olan ilişkisi eş zamanlı olarak ele alınmıştır. Sesin somut bir karşılığını yakalayabilme amacıyla yapılan tartışmaların ardından mors alfabesi üzerinden bir cümle yazılmıştır. Cümledeki ‘çizgi’ ve ‘nokta’ karakterlerini oluşturabilmek için siyah perde karşısındaki kişi bağımsız hareketler yaparken, uzun pozlama sırasında farklı kuvvetteki iki flaş patlatılmıştır. Bu sayede nokta için net, çizgi için flu görüntüler elde edilmiştir. Ek olarak bu diyagramdaki bedenin konturları üzerinden yapılan çizim ile ses, fiziki karşılığın ardından lineer olarak da somutlaştırılmıştır. Son ürün olan videoda, her bir beden hareketine tekabül eden alfabe ses olarak karşımıza çıkmaktadır.

The relationship between time, space, sound and movement is discussed by team. After these discussions which has a goal such as searching for a tangible meaning of sound, a sentence written through morse alphabet. To create lines and dots in the sentence, two kind of flash used during long exposure while the character was walking on the black curtain. Thus, blurred images for lines, clear images for dots were produced. In addition, with the drawing that was formed from contour of character on diagram, sound is embodied after its physical feature. On the video which is last production, we see the alphabet which formed with combination between body and movement using duration of morse sound.

 [ L1 ] poster

İnceUzun-Mors-L1

“Uzun pozlama sırasındaki farklı kuvvetteki flaşörlerin kullanımı ile aydınlatılan karakter ve bu karakterlerin alfabedeki ‘çizgi’ ve ‘nokta’ları temsil ettiği diyagram. [Character illuminated by the different forces of the warning lights during long exposure, and ‘ lines’ and ‘dot diagrams of the alphabet represented by chracter.]”

Diagram-Mors-L1

“Mors diyagramındaki hareketi tetikleyen her bir ‘çizgi’ ve ‘nokta’nın süreç içindeki uzunlukları. [Lengths of each ‘line’ and ‘point’ which triggers the Morse diagram in the process.]”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s