[L1] Poster

6 comments
L1

Bir nesneye/mekana bakarken zihnimizde oluşan görüntü hafızamızda yer etmiş daha eski görüntülerle gelişerek ve birleşerek her geçen gün yeni bir hal alır. Böylece mekan, zaman içinde kendini güncelleyen bir imgeye dönüşür. Bizler üç boyutta özgür, dördüncü boyut olan “zaman”‘da tutsak yaşayan canlılarız; ama geçmişin şimdiye uzantısı olan belleğimiz zaman çizgisi üzerinde bir süreci temsil eder. Karanlıkta ışığın bıraktığı iz, bu noktada hareketi görünür kılmaya başlar ve “zaman” kavramı ilerleyerek mekanın hafızasını arttırmaya devam eder. Uzun pozlanmış bir fotoğraf, tekrar eden -gif-ler ve çeşitli -diagram-lar hareketi dondurarak mekanın fiziksel ve düşsel sınırlarını anlamamıza yardımcı olur. [ L1 ], kişinin hem bedeni hem de bu bedeni çevreleyen mekanın ilişkisini inceler; mekan içerisindeki hareketin izini sürer ve bu izi temsil edebilmek adına diyagramlarla çalışır.

A memory image is formed while looking an object / place, developed with older images a new state and combined every day. Thus space is transformed into an image that updates itself over time. We are free in three dimensions; but, in the fourth dimension – “time” – we live in captivity; only, memory which represents an extension to present represents a duration on timeline. Trace that lefted in the dark by light begins to make visible the movement at this point, and “time” continues to increase the memory space. A long overexposed photo, repetitive .gif and diagrams stops the motion itself in a way, and unable us to understand the physical and imaginary boundaries. [L1], examines the relations between the body of the space and surrounding the body as well; allows the movement within the space, and works on diagramatic images to represent this trail.

Advertisements

6 thoughts on “[L1] Poster”

  1. Pingback: Frances Ha [L1] | Locomotion-lab

  2. Pingback: Mors [L1] | Locomotion-lab

  3. Pingback: Uyku [L1] | Locomotion-lab

  4. Pingback: Patlama [L1] | Locomotion-lab

  5. Pingback: Tavuk [L1] | Locomotion-lab

  6. Pingback: Otobüs [L1] | Locomotion-lab

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s